Tilbage

Udstødelse hos Jehovas Vidner


– psykiske og sociale konsekvenser

Dømt til døden … ? er en serie på tre hæfter, der har til formål at give indblik i den praksis som trossamfundet Jehovas Vidner udøver over for medlemmer der ekskluderes eller som er i risiko for at blive det. Endvidere peges der i hæfterne på de sociale og psykiske konsekvenser af denne praksis.

domt-1-247x300
Det første hæfte indeholder en kort introduktion til Jehovas Vidner, deres oprindelse og hvad de tror på. Desuden er der en gennemgang af konverterings- processen fra det første møde med Jehovas Vidner til indtrædelsen i trossamfundet. Hæftet indeholder endvidere en diskussion af påstande om, at Jehovas Vidner “hjernevasker” sine medlemmer.

fdp-download-115x34 facebookshare_logo_115x34

.

domt-3-247x300
I det andet hæfte bliver selve udstødelsesprocessen gennemgået, fra de første anklager og frem til selve udstødelsen. Dette bliver fulgt op af en gennemgang af en række af de sociale konsekvenser som en udstødelse medfører. Hæftet berører også nogle af de konsekvenser der optræder i forbindelse med skilsmisse og efterfølgende sager omkring samkvems- ret og forældremyndighed.

fdp-download-115x34 facebookshare_logo_115x34

.

domt-2-247x300
Det tredje og sidste hæfte indeholder en gennemgang af nogle af de faktorer som har betydning for at Jehovas Vidner tilsyneladende villigt accepterer udstødelsespolitikken og pligten til at angive med- troende. Dette følges op af en gennemgang af den oplevede psykiske krise efter en udstødelse, samt nogle råd og anbefalinger, hvis man i kraft af sit arbejde kommer i kontakt med mennesker der er blevet udstødt fra Jehovas Vidner.

fdp-download-115x34 facebookshare_logo_115x34

Kontaktformular