Tilbage

Mødet med den religiøse afviger


Belyst med eksempler fra Jehovas Vidner bliver nogle af de problemstillinger som socialrådgivere og pædagoger skal være opmærksom på, hvis man arbejder med mennesker som har været igennem en religiøs udstødelse.

Når mennesker påvirkes eller præges af en religiøs afvigelse i en sådan grad at det har uhensigtsmæssige psykosociale konsekvenser er der ofte tale om et usynligt problem. Blandt de faktorer der har betydning er sprog, verdensopfattelse og spontanfortolkninger. Derfor kræver der en ekstra bevågenhed hos både socialrådgiveren og pædagogen, når de mødes med personer for hvem religiøs afvigelse er et vilkår i deres tilværelse, som påvirker deres livskvalitet negativt og begrænser muligheder at fungere socialt med andre mennesker.

fdp-download-115x34 facebookshare_logo_115x34

Kontaktformular