Virksomheden er lukket permanent pr. 1. maj 2020

Materialet (artikler, hæfter, m.v.) vil være tilgængeligt indtil videre.

Om SBRH

Ud over uddannelse som socialpædagog med speciale i social afvigelse, der er religiøst betinget, har jeg gennemført flere moduler af den religionsvidenskabelige grund-uddannelse i religionssociologi, samt gennemført et 6-årigt psykoanalytisk uddannelsesforløb, med fokus på relationer og gruppedynamik.

Jeg har siden 1990 arbejdet med selvhjælps- og støttegrupper for mennesker, som er blevet socialt udstødt af religiøse årsager eller som har haft sociale og psykiske problemer som følge af et religiøst tilhørsforhold.

I årene fra 1994 til 1997 gennemført et (religionssociologisk) researchprojekt med fokus på Jehovas Vidner og The Watch Tower Movement. I denne sammenhæng et enkelt år, via Institut for Missionsteologi, Aarhus Universitet, tilknyttet biblisist-gruppen under RENNER (Research Network on New Religions).

I årene fra 1994 til 2005 har jeg har deltaget i flere internationale konferencer i b.l.a. Berlin, Jerusalem, København og Oslo omkring livs-/familieværdier og religions dialog.

Fra 2007 til 2013 endvidere arbejdet som sagsbehandler inden B&U-området, myndighed.

Jeg har gennem mit arbejdsliv opbygget en bred social faglig erfaring omkring spændingsfeltet mellem psykiske og sociale årsagssammenhænge og aktuelle tilstande, både på individ- og gruppeniveau. Til dette hører erfaringer med lukkede, non-transparente miljøer og sociale strukturer, samt indsigt i samspillet mellem religiøsitet, psykologi og social adfærd.

Til min erfaring høre også det at afdække og synliggøre uhensigtsmæssige handlemønstre og tilhørende kommunikation, både i sociale grupper og større organisatoriske eller administrative sammenhænge.

Søren Bo Rødgaard Henriksen

Overnævnte erfaringer omfatter desuden rådgivning til personer, som har været under massiv påvirkning af psykisk og social manipulation. Endvidere har jeg arbejdet med hjælp til identificering og italesættelse af følelser og oplevelser, at skulle agere i kaos og situationer med højt konfliktniveau.

Kontaktformular